bootstrap menuFortrinnet starter på merdkantenMT-AQUA PÅ 123 

 • HØY KVALITET PÅ DATA 

  1. REGISTRERE

  MT-AQUA erstatter den tradisjonelle daglige journalføringen. Alle registreringer kan gjøres elektronisk fra merdkanten ved hjelp av applikasjon. MT-AQUA har moduler for alle daglige registreringer.

 • BESLUTNINGSGRUNNLAG

  2. VURDERE

  Kvalitativ data i sanntid sørger for at den rette beslutningen treffes oftere og raskere.    

 • KORTERE REAKSJONTID 

  3. AGERE

  Iverksett og planlegg gjøremål og operasjoner basert på sanntidsinformasjon. Med enkle grep kan rutiner forbedres og kommuniseres.

 =EFFEKTIVITET

KOMMUNIKASJON  OG  PROSEDYRER

Skreddersydd kalender gir bruker innsyn i prosedyrer og HMS-hensyn for utførelse av gjøremål. MT-AQUA tilbyr løsning for PTT (Push-to-talk) og SOS-knapp. PTT er walkie-talkie over nettverk, og man vil med SOS-knapp(på smartelefon), sende SMS med koordinater fra ulykkessted. 

EN TRYGGERE HVERDAG PÅ MERDKANTEN

Registreringer

Applikasjon for enkel registrering på merdkant   

Statistikk og historikk

Sanntidsinformasjon visuelt og informativt

Kalender

Styrer alt - fra merdkant til kontor

Utstyrskontroll

Utstyrskontroll er tidkrevende for alle ledd i bedriften, MT-AQUA gjør det enkelt

BRUKERTILGANG STYRER BRUKERENS ROLLE 

Alle brukere kan registrere daglige data for en lokalitet. MT-AQUA legger til rette for en kostnadsbeparende måte å drifte lokaliteter, og er perfekt for lokaliteter som har fôringskontroll på fastlandet og serviceteam på merdkanten. 

EFFEKTIVITET OG KONTROLL TILRETTELAGT FOR FREMTIDEN 

ROBUST TERMINAL FOR REGISTRERING PÅ MERDKANT

Miljøet på havet kan være utfordrende for teknologi som smarttelefoner. MT-AQUA leverer robuste terminaler, med sikkerhetsfeste, som gjør registrering og kommunikasjon fra merdkant til kontor, trygt og enkelt.